För tolkar


Länkar till tolkar:

www.kammarkollegiet.se - Tolkutbildningar och tolkprov

www.myh.se - Myndigheten för yrkeshögskolan. 

www.blitolk.nu - Utbildning till professionell tolk


Trollhättans tolktjänster AB

Åkersjövägen 12
461 53 Trollhättan


Telefon:   0520 - 314 01
Fax:         0520 - 140 05
Epost:      bokning@ttolkab.se
Hemsida: www.ttolkab.se

Välkommen till oss som kund!