Tolkuppdrag dygnet runt för alla språk
0520 - 314 01
På bestämd tid


Vi utför tolkuppdrag dygnet runt. Våra tolkar är mycket flexibla och ansvarsfulla. Oftast kan vi tillhandahålla tolkar för uppdrag med mycket kort varsel.

På plats eller telefon


Tjänsterna omfattar allt från översättning på olika språk, uppdrag med kontakttolk eller telefontolk.

Med rätt kvalitet


För att säkra rätt kvalitet på våra tolktjänster anlitar vi auktoriserade tolkar, med eller utan specialkompetens inom rätts- och sjukvårdstolkning, i de språk där Kammarkollegiets auktorisation är möjlig, det vill säga RT, ST och AT tolkar. Beträffande övriga språk har vi tolkar med adekvat utbildning.

Med rätt kompetens


Trollhättans Tolktjänster AB erbjuder en mycket kvalificerad, erfaren och stabil tolkkår, och tillökning sker kontinuerligt. Vi arbetar aktivt för att rekrytera nya tolkar, bland annat genom att ha kontinuerligt kontakt med olika utbildningsanordningar runt om i landet, genom Kammarkollegiet, men även genom ta kontakt med nya tolkar allt eftersom vi får in dokumentation avseende auktorisation och utbildning. Trollhättans tolktjänster AB

Åkersjövägen 12
461 53 Trollhättan


Telefon:   0520 - 314 01
Fax:         0520 - 140 05
Epost:      bokning@ttolkab.se
Hemsida: www.ttolkab.se

Välkommen till oss som kund!